[Altcoin Daily] Tiêu điểm: Đây là một chỉ số RẤT LỚN mà Tổng thống Donald Trump sẽ tạo đà Tăng giá trên Bitcoin