Nâng cấp của Dash thuận tiện cho ví tiền điện tử Venmo

Testnet của Dash Platform sẽ ra mắt trước cuối tháng, thêm một loạt các khả năng mới cho các nhà phát triển.

Dash đã phát hành một bản cập nhật mới, được gọi là Dash Evolution, và đi kèm với Nền tảng Dash mới, một bộ ứng dụng giúp các nhà phát triển xây dựng dapps trên mạng Dash dễ dàng hơn một loại tiền điện tử để thanh toán kỹ thuật số nhanh chóng.

Nền tảng Dash, được công bố trong tuần này tại trụ sở Arizona của Dash, sẽ cung cấp bốn dịch vụ: API phi tập trung; một hệ thống cho phép lưu trữ thông tin trên mạng masternode của Dash; một bộ công cụ phát triển phần mềm được viết bằng Objective-C, Java và Javascript; và Dịch vụ tên nền tảng Dash, biến địa chỉ thành tên người có thể đọc được (như Dịch vụ tên Ethereum ).

Dana Alibrandi, người quản lý sản phẩm tại Dash Core Group nói với Decrypt rằng các trường hợp sử dụng cho Nền tảng Dash sẽ xoay quanh các tình huống trong đó dữ liệu nhạy cảm cần được lưu trữ và chia sẻ giữa nhiều bên độc lập.

Các bên này có thể mâu thuẫn với nhau và do đó cần có sự đồng thuận của Nền tảng Dash để đóng vai trò là nhân chứng cho tính toàn vẹn của dữ liệu của họ, cô ấy giải thích.

Khi testnet của Dash Platform, một phiên bản thực hành của blockchain, ra mắt vào cuối tháng này, trường hợp sử dụng đầu tiên của nó sẽ là đính kèm siêu dữ liệu tùy chỉnh vào các khoản thanh toán, cung cấp xương sống cho tên người dùng, hồ sơ người dùng và yêu cầu liên hệ với ví tiền điện tử.

Với công nghệ như vậy, Alibrandi cho biết, Dash có thể được sử dụng cho ví tiền điện tử kiểu Venmo thân thiện với người dùng, tuân thủ ngành công nghiệp cần sa và để tạo hóa đơn không tin cậy cho doanh nghiệp chấp nhận thanh toán trong Dash.

Trên hết, Dash đang thúc đẩy ý tưởng rằng nền tảng mới của nó dễ dàng cho các nhà phát triển sử dụng. Để bắt đầu, API phi tập trung (DAPI) của nó dựa trên HTTP, một điểm truy cập mà hầu hết các nhà phát triển đều quen thuộc.

Ngoài ra, các bộ công cụ phát triển phần mềm truy cập API của nó được viết bằng các ngôn ngữ quen thuộc với các nhà phát triển, đối tượng của Object Objective-C, Java và Javascript, nghĩa là các nhà phát triển không phải học các ngôn ngữ mới như Solidity, ngôn ngữ lập trình được sử dụng bởi Ethereum mạng. Nhưng mặc dù vậy, công nghệ này cũng có thể hoạt động song song với các ứng dụng Ethereum và EOS, cung cấp khả năng tích hợp rộng hơn nhiều.

Theo CoinHay / Decrypt