Thuan Capital Analytics #468 - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Ledger Nano X - BTC, ETH, ADA, ứng dụng điện thoại Ledger Live